close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA

 • Drogi Gościu,

   

   

  Polska to kraj o dobrze rozwiniętej gospodarce  i środowisku przedsiębiorców. Potwierdza to liczba organizacji reprezentujących poszczególne działy gospodarki. Ambasada RP w Kuwejcie zachęca Państwa do nawiązania kontaktów z polskimi partrnerami biznesowymi i skorzystania w tym celu z poniższej listy kontaktowej. 

   

   

  Krajowa Izba Gospodarcza
  (Polish Chamber of Commerce)
  ul. Trebacka 4 ; 00-074 Warszawa
  tel.: (+48-22) 8260016; fax: 8274673
  www.kig.pl

   

  Izba Przemyslowo-Handlowa Inwestorow Zagranicznych
  (Foreign Investors Chamber of Industry and Commerce)
  ul. Krakowskie Przedmiescie 47/51 ; 00-071 Warszawa
  tel.: (+48-22) 8261822; fax: 8268593
  www.iphiz.com.pl

  Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
  (National Chamber of Maritime Economy)
  ul. Armii Krajowej 24 ; 81-372 Gdynia
  tel. (48-58) 6615375, 6615416; fax: 6203554
   izba@kigm.pl

  Izba Gospodarcza Eksporterow i Importerow
  (Chamber of Commerce of Exporters and Importers)
  ul. Dabrowskiego 23 ;40-033 Katowice
  tel. (48-32) 2561778, 2562644 ; fax 2561778
  e-mail: igei@poczta.fm

  Izba Gospodarcza Metali Niezelaznych
  (Chamber of Commerce of Non-ferrous Metals)
  ul. Graniczna 29 ;40-956 Katowice
  tel. (48-32) 2555011 ; fax : 2555011
  e-mail:igmn@bipromet.com.pl

  Polska Izba Przemyslu Skorzanego
  (Polish Chamber of Leather Industry)
  ul. Piotrkowska 148/150 ;90-950 Lodz
  tel. (48-42) 6361221 ;fax: 6361221
  e-mail:skorpol@ld.onet.pl

  Polska Izba Przemyslu Tekstylnego
  (Polish Chamber of Textile Industry)
  ul. Traugutta 25 ;90-113 Lodz
  tel. (48-42) 6323652, 6323615 ;fax 6323615

  Stowarzyszenie Papiernikow Polskich
  (Association of the Polish Manufacturers of Paper)
  pl. Komuny Paryskiej 5a ;90-950 Lodz
  tel. (48-42) 6324365, 6300117 ;fax: 6324365
  e-mail:spp.info@t-system.com.pl

  Izba P.-H. Branz Maszyn Rolniczych i Spozywczych
  (Chamber of Industry and Commerce
  of Agricultural and Food Processing Machinery)
  ul. Starolecka 31;60-963 Poznan
  tel. (48-61) 8765517 ext.228 ; fax: 8793262
  e-mail:office@pimr.poznan.pl

  Polska Izba Gospodarcza Alkoholi
  (Polish Chamber of Commerce of Alcoholic Beverages)
  ul. Ratajczaka 26/3 ;61-815 Poznan
  tel. (48-61) 8161916 ; fax 8161916

  Polska Izba Gospodarcza Importerow, Eksporterow i Kooperacji
  (Polish Chamber of Commerce of Importers, Exporters and Cooperation)
  ul. Sw. Marcina 80/82 ;61-809 Poznan
  tel. (48-61) 8517848, 8517849 ;fax 8517828
  e-mail: izba@pcc.org.pl
  www.pcc.org.pl/

   

  Forum Handlu Zagranicznego
  (Foreign Trade Forum)
  ul.Trebacka 4, pok 323 ;00-074 Warszawa
  tel. (48-22) 6358037, 6309660 ;fax 8291560
  e-mail:mzelazko@kig.pl

  Izba Gospodarcza Eksporterow i Importerow
  (Chamber of Commerce of Exporters and Importers)
  Al. Jana Pawla II nr11, Ip. pok. 113 ;00-828 Warszawa
  tel. (48-22) 6243407; fax 6243670

  Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Srodowiska
  (Chamber of Commerce of Power Industry and Environmental Protection)
  ul. Krucza 6/14 ;00-950 Warszawa
  tel. (48-22) 6216572, 6210281 ext. 320 ;fax 6287838
  e-mail:igeos@poczta.onet.pl

  Izba Gospodarcza Komponentow i Technologii
  (Chamber of Commerce of Components and Technology)
  ul. Swietokrzyska 14 A, p. 530 ;00-050 Warszawa
  tel. (48-22) 8262500 ;fax 8272500

  Izba Gospodarcza Medycyna Polska
  (Chamber of Commerce of Polish Medical Service)
  ul. E. Plater 25/4 ;00-688 Warszawa
  tel. (48-22) 6257278, 6257289 ;fax 6257278

  Izba Gospodarcza Przemyslu Elektrotechnicznego
  (Chamber of Commerce Electrotechnical Industry)
  ul. Poyaryskiego 28 ;04-703 Warszawa
  tel. (48-22) 8122039 ; fax 8122035
  e-mail:seruga@iel.waw.pl

  Izba Kupcow i Przemyslowcow
  (Chamber of Vendors and Entrepreneurs)
  ul. Elektoralna 11A ;00-137 Warszawa
  tel. (48-22) 6203164, 6201241, 6201241 ; fax 6201241

  Krajowa Izba Budownictwa
  (National Chamber of Building Industry)
  ul. Marszalkowska 82 ; 00-108 Warszawa
  tel. (48-22) 6219150 ; fax 6236628
  e-mail:krajowaizbabudownitwa@poczta.onet.pl

  Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
  (National Chamber of Commerce of Electronic Industry and Telecommunication)
  ul. Stepinska 22/30 ;00-739 Warszawa
  tel. (48-22) 8510309, 8406522 ;fax. 8406522, 8510300
  e-mail:kigeit@kigeit.pl

  Krajowa Izba Opakowan
  (National Chamber of Packing Industry)
  ul. Konstancinska 11 ;02-942 Warszawa
  tel. (48-22) 8422011 ;fax 8422303
  e-mail:info@cobro.org.pl

  Krajowy Zwiazek Rolnikow, Kolek i Organizacji Rolniczych
  (National Association of Agricultural Business Organizations)
  ul. Szkolna 2/4 ;00-950 Warszawa
  tel. (48-22) 8265555 ;fax 8273001
  e-mail:farmers@poczta.onet.pl

  Ogolnopolskie Stowarzyszenie Producentow, Projektantow i Instalatorow Systemow Alarmowych
  (Polish Association of Manufacturers, Designers and Fitters of Alarm Systems)
  ul. Nowogrodzka 18 lok.8 ;00-511 Warszawa
  tel. (48-22) 6255743 ;fax 6255743
  e-mail: polalarm@alter.pl

  Polska Izba Motoryzacji
  (Polish Chamber of Automotive Industry)
  ul. Grazyny 13 ;02-548 Warszawa
  tel. (48-22) 6460818, 8450140 ; fax 6460818
  e-mail:piminfo@polbox.com

  Polska Izba Przemyslowo-Handlowa Budownictwa
  (Polish Chamber of Industry and Commerce of Building Industry)
  ul. Wspolna 2 ;00-926 Warszawa
  tel. (48-22) 6283528 ; fax 6283528
  e-mail:piphb@poczta.wp.pl

  Polska Izba Przemyslu Farmaceutycznego i Sprzetu Medycznego "POLFARMED"
  (Polish Chamber of Pharmaceutical and Medical Equipment Industry "Polfamed")
  ul. Lucka 2/4/6 ;00-845 Warszawa
  tel. (48-22) 6545352,6545351 ;fax 022 6545420
  e-mail:polfarme@it.com.pl

  Polska Izba Systemow Alarmowych
  (Polish Chamber of Alarm Systems)
  ul. Sienna 82 ;00-815 Warszawa
  tel. 022 654-57-32, 654-77-23
  fax 022 654-57-32
  e-mail:pisa@it.com.pl

  Polski Zwiazek Producentow, Eksporterow i Importerow Miesa
  (Polish Association of Manufacturers, Exporters and Importers of Meat)
  ul. Chalubinskiego 8 ;00-613 Warszawa
  tel. (48-22) 8300734, 8301665 ; fax 8302675
  e-mail:choinaw@poczta.onet.pl

  Stowarzyszenie Producentow i Uzytkownikow Mat. Opakowaniowych i Opakowan "PROPAK"
  (Association of Manufacturers and Consumers of Packages and Materials for Packaging "Propak")
  ul. Czackiego 3/5 ;00-950 Warszawa
  tel. (48-22) 8282715, 8286426 ;fax 7731932
  e-mail:biuro@propak.pl

  Polska Izba AGD
  (Polish Chamber of Household Goods)
  ul. Kotlarska 41 ; 50-151 Wroclaw
  tel. (48-71) 3723561, 3723562 ; fax 3723562
  e-mail:piagd@poland.com

  Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu
  (National Chamber of Commerce of Amber)
  ul. Wita Stwosza 73 , pok.116 ; 80-308 Gdansk
  tel. (48-58) 5521312 ext. 35, 36 ; fax 5521312 ext. 35, 36

  Polska Korporacja Targowa
  (Polish Trade Fair Corporation)
  ul. Glogowska 26 ; Poznan
  tel. (48-61) 8661532 ; fax 8661053
  e-mail:info@polfair.com.pl

  Business Center Club
  ul.Zelaznej Bramy 2 ; 00-136 Warszawa
  tel. (48-22) 6253037 ; fax 6218420

  Fundacja Malych i Srednich Przedsiebiorstw
  (Foundation of Small and Medium Enterprises)
  ul. Smocza 27 ; 01-048 Warszawa
  tel. (48-22) 8380261 ; fax 8380261
  e-mail:izberimp@fund.org.pl

  Izba Energetyki Przemyslowej
  (Chamber of Power Industry)
  ul. Basniowa 3 ; Skr.Poczt.51 ; 00-973 Warszawa
  tel. (48-22) 8221200 ; fax 6687476
  e-mail: iep@iep.com.pl

  Krajowa Rada Izb Rolniczych
  (National Council of Chambers of Agriculture)
  ul Wspolna 30 ; 00-930 Warszawa
  tel. (48-22) 6232165 ; fax 6232301

  Polska Izba Przemyslu Chemicznego
  (Polish Chamber of Chemical Industry)
  ul. Zurawia 6/12 ; 00-926 Warszawa
  tel. (48-22) 6282051; fax 6253178

  Polska Izba Przemyslu Chemicznego- Zwiazek Pracodawcow
  (Polish Chamber of Chemical Industry - Employers' Association)
  ul. Czackiego 15/17 , pok.320 ; 00-043 Warszawa
  tel. (48-22) 8297335 ; fax 8297339

  Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
  (Polish Corporation of Sanitary, Heating, Gas Engineering and Air Conditioning)
  ul. Sniadeckich 10 ; 00-650 Warszawa
  tel. (48-22) 6292684 ; fax 6287582

  Zwiazek Rzemiosla Polskiego
  (Polish Crafts Association)
  ul.Miodowa 14 ; 00-246 Warszawa
  tel. (48-22) 8311461 ; fax 6357981

  Polska Izba Turystyki
  (Polish Chamber of Tourism)
  ul. Astronomów 3. p 411 ;01-450 Warszawa
  tel. (48-22) 8369971; fax: 8369973
  e-mail:bwpit@pit.org.pl

  If you notice that any of the above contact information in outdated please inform us by sending an email to:

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: