close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI

 • Informujemy o możliwości odbycia praktyk studenckich, absolwenckich, zawodowych oraz   wolontariatu w Ambasadzie RP w Kuwejcie. 

   

   

  1.   Imię, nazwisko

  2.   Nazwisko rodowe

  3.   Imiona ojca i matki

  4.   Nazwisko panieńskie matki

  5.   Data i miejsce urodzenia

  6.   Adres zameldowania w Polsce, nr telefonu

  7.   Obywatelstwo

  8.   Numer PESEL

  9.   Numer i data ważności paszportu wraz ze skanem stron zawierających dane aplikanta

  10.  Dane dotyczące uczelni (nazwa, adres, wydział, kierunek)

   

   

  UWAGA:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych ani Ambasada nie pokrywa kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia ani ubezpieczenia zdrowotnego w czasie trwania praktyki.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: