close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SZKOŁA POLSKA

 • Szklony Punkt Konsultacyjny w Kuwejcie jest publiczną polską placówką oświatową, która prowadzi nauczanie uzupełniające na poziomie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce  (geografii, wiedzy o społeczeństwie i historii Polski) w oparciu o podstawę programową dla uczniów uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2017 r., poz. 1648).

   

  Szkolny Punkt Konsultacyjny w Kuwejcie wystawia świadectwa szkolne, obowiązujące w polskim prawie oświatowym. Dzieciom i młodzieży zapisanym do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przysługuje także legitymacja szkolna, ważna na terenie Polski.

   

  Organem prowadzącym Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Kuwejcie jest Minister Edukacji Narodowejnatomiast nadzór w zakresie spraw merytorycznych, administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

   

  Zajęcia lekcyjne w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym odbywają się w niedziele i wtorki w godz. 16.00 – 20.00, w budynku szkoły Kuwait English School, Salwa 11.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące działalności szkoły dostępne są na stronie internetowej www.kuwejt.orpeg.pl

   

  Kierownikiem szkoły jest pani mgr Iwona Konieczka.

  tel. 00965 65902234

  e-mail: kuwejt@orpeg.pl

      

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: