close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 • Sekcja Konsularna Ambasady RP w Kuwejcie  

   

  Godziny otwarcia:

  Obywatele polscy: niedziela-czwartek w godzinach: 10.00-16.00

  Sprawy wizowe: niedziela-środa w godzinach: 10.00-12.00

  Sprawy prawne: niedziela-środa w godzinach: 13.00-14.00

  Sprawy paszportowe: niedziela-czwartek w godzinach: 14.00-14.30

   

  We wszystkich sprawach konsularnych należy umówić się na wizytę w Ambasadzie za pośrednictwem strony internetowej www.e-konsulat.gov.pl

   

  Konsul:

  Sebastian Kmita

   

  Kontakt:

  tel.: (+965) 253 11 571/2 wew. 504

  fax: (+965) 253 11 576

  e-mail: kuwejt.wk.consulate@msz.gov.pl

   

   

  UWAGA: tel. dyżurny poza godzinami pracy urzędu, wyłącznie w sprawach nagłych, jak np. wypadki, napady, kradzieże paszportu lub jego zagubienie: (+965) 972 08 350 - dyżur konsularny (24h/dobę).

   

  Pod ww. numerem przyjmowane będą zgłoszenia nagłe i wyjątkowe, wymagające interwencji konsula po godzinach pracy urzędu.

   

  UWAGA: Wydział Konsularny Ambasady RP w Kuwejcie uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów określonych w art 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami). Treść korespondencji kierowanej na adres Wydziału powinna zawierać wskazanie:

  - osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi

  - adresu tej osoby

  - przedmiotu sprawy, której dotyczy.

   

  Informujemy, że odpowiedź na Państwa zapytanie zostanie udzielona w przeciągu 14 dni roboczych. Prosimy o upewnienie się czy Państwa wiadomość jest podpisana imieniem i nazwiskiem - na wiadomości anonimowe odpowiedź nie będzie udzielana.

   

   

   

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.

   

  Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie UE obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest odpowiedzią na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

  Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa UE, czyli m.in. obywatele polscy, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od piątku 7 kwietnia każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE.

  Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej w punktach przekroczenia granicy Polski  (w przypadku granic z państwami spoza strefy Schengen) i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez polską Straż Graniczną i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: